Er zijn meer oplossingen dan problemen

Ontdek je mogelijkheden

Sinds 2008 heeft Judith Nieuwpoort met haar teamleden zeer succesvol kinderen begeleid met een diagnose ADHD, ADD, Autisme, PDD-Nos, en aanverwante ‘problematiek’ in de leeftijd van 6-21 jaar.

Alle kinderen hebben spelenderwijs een immense groei doorgemaakt, wat niet voor mogelijk werd gehouden. Van jong tot oud, welke diagnose dan ook, kunnen met elkaar door één deur.

“Ja maar Judith, logisch dat mijn kind hier zo is, want er zijn geen regels”. Het geheim is dat er zeker wel regels zijn, alleen benadrukken we die nooit. Het accent wordt gelegd op wat wél mag, afspraken die we mét elkaar maken. Op het moment dat regels de boventoon krijgen, krijgen kinderen een drang om juist die regels te overtreden. Of door de regels worden ze op ideeën gebracht! Je hoeft kinderen niet slimmer te maken dan ze al zijn 😉 (op dit gebied)

Geen oordeel = respect

Ieder kind komt uit een ander gezin met waarden & normen, gewoonten. De begeleiders gaan daar heel respectvol mee om en geven de kinderen de ruimte om daarin hun waarden en normen en gewoonten te versterken.

“Ik haat buitenlanders” uitspraak van een puber.  We gaan in gesprek met deze jongen om te achterhalen waar dat vandaan komt. We vragen aan hem hoe het komt dat hij wel leuk om gaat met Fatima (incl. hoofddoek) en Roxy (oorsprong Nigeria). Vaak is een uitspraak een uitspraak en niet gebaseerd op feiten. Heel leuk om de reactie te horen, dat zij wel leuke mensen zijn!

De intentie is om kinderen een bredere blik mee te geven,  dat we allemaal van vlees en bloed zijn.  Iedereen in zijn waarden laten, net als dat een kind ook graag in zijn waarden wordt gelaten. Het is heel menselijk dat je sommige mensen aardiger vindt dan anderen, dit is geen reden tot pesten of discrimineren.

De oordeel over een ander is vaak een oordeel over jezelf! Op het moment dat een kind zichzelf volledig kan accepteren, zal er geen behoefte/noodzaak meer zijn om de ander te veroordelen.

“Mijn kind heeft ook “odd” en kan niet samen met kinderen die autisme hebben.” Alle kinderen worden ingedeeld in groepen qua energie, qua ontwikkeling, qua interesse. Er wordt geen onderscheid gemaakt in diagnose stelling. Ieder kind is anders ook al hebben ze een zelfde diagnose. De begeleiders zijn allen getraind om aan te sluiten bij de behoefte van een kind. In een groep zijn er altijd dynamieken en vanuit respect naar elkaar en met elkaar komen we altijd tot een oplossing.

Onderzoeken behoefte.

Kinderen gaan vaak negatief gedrag vertonen als er niet wordt voldaan aan hun basiswaarden:

  • Gehoord worden
  • Gezien worden
  • Contact

Ieder kind zal op een andere manier in deze basis behoeften worden voorzien. De begeleiders zijn er op getraind om aan te sluiten bij deze behoeften!

Basis emoties

De basisemoties: bang, boos, blij, bedroefd, maar ook schaamte en schuld zijn emoties die de grondslag zijn voor gedrag. Deze emoties worden veroorzaakt door gebeurtenissen. Als kinderen heftig reageren vanuit emotie, weet de begeleider dat het een diep pijnpunt is die wordt getriggerd bij het kind. Vanuit liefde en aandacht reageren we op de emotie. Nimmer zal de begeleiding deze emotie als een persoonlijk aanval zien of persoonlijk opvatten. De begeleiders zijn getraind om te herkennen dat deze emotie voortkomt uit eerdere gebeurtenissen of vanuit waarden van een kind, waar geen gehoor aan is gegeven. We gaan op zoek naar mogelijkheden om een kind te kalmeren. Bij het ene kind een knuffel, het andere kind wil liever alleen zijn, weer een ander wil er direct over praten. De ruimte wordt gegeven, om zo tot inzichten te komen waarom er zo heftig wordt gereageerd. Samen gaan we op zoek naar oplossingen hoe dit een volgende keer op een andere manier aangegeven kan worden, zonder dat het ten koste gaat van een ander.

Soms stimuleren we de boosheid/agressie, omdat het een natuurlijke reactie is die te lang is onderdrukt. Dit is afhankelijk van het kind en de situatie.

Veel volwassenen hebben geleerd om emoties te onderdrukken, emoties mogen er niet zijn. Echter emoties kun je niet wegduwen & vaak op ongepaste momenten komen ze eruit. Ouders waarbij de kinderen een diagnose hebben reageren vaak vanuit schaamtegevoel of schuldgevoel. Deze emoties zijn heel menselijk en het is wel belangrijk om ze bij jezelf te kunnen herkennen. We kunnen allemaal zeggen dat het niet nodig is om je zo te voelen, dat neemt het gevoel niet weg. Binnen de ADHD Factory begeleiden wij de ouders in het proces om schuld en schaamtegevoel een plekje te geven. Accepteren van hoe het is, is een intens proces en schept een enorme ruimte om weer écht  te kunnen genieten van jezelf en je kinderen!

  • Wellicht herken je het wel dat als er file staat, waar je niet op had gerekend, er een immense boosheid naar buiten komt.
  • Het moment dat je dochter onverwachts enthousiast op je schoot springt, terwijl je in gedachten verzonken was, in een reflex duw je haar van je schoot.
  • Je zoon komt met zijn blubber schoenen binnen, terwijl je net hebt gedweild. Je schiet uit je slof en stuurt hem direct naar zijn kamer.

Deze reacties zijn kenmerken dat je je eigen emoties te lang onderdrukt. Iedere onschuldig situatie wordt als een groot probleem ervaren, waardoor de emotie die je altijd kon onderdrukken ineens de vrije ruimte krijgt. In jouw ogen, omdat dat door de situatie komt. Vrouwen zullen dit vaker ervaren in de pms periode. In deze periode is je hormoonhuishouding aan het werk en ben je prikkelbaarder dan op andere momenten. Zie deze periode ook als een test voor jezelf, hoeveel je jezelf opzij hebt gezet in die weken ervoor. Je lichaam heeft het nodig om dicht bij jezelf te blijven en te luisteren naar je lijf, extra aandacht voor jezelf. Maar dat is een ander verhaal 😉

Contact

De kinderen die bij ons komen, komen niet voor niks. Ze worden vaak niet begrepen. Deze kinderen krijgen nog meer dan andere kinderen een uitvergroting van de problemen die er zijn. Een kind weet niet beter en krijgt ineens te horen dat er iets mis is…. Schoolprestaties gaan slecht, hij moet naar de psychiater, hij krijgt verschillende therapievormen, hij slikt medicatie, hij ziet dat zijn ouders verdriet hebben. Het ene kind vecht ertegen en het andere kind verdwijnt en doet alles wat mogelijk is om zich aan te passen. Het kind gaat twijfelen.

Tijdens de kidsweekenden is er aandacht voor ieder kind. De begeleiders sluiten aan op de behoefte van de kinderen. Vandaaruit gaan wij bouwen. De ervaringen die kinderen meemaken tijdens de kidsweekenden zorgt voor zelfvertrouwen, gezien worden, erkenning voor wie ze zijn.

Vanuit professioneel oogpunt is het heel belangrijk om de begeleidingsvorm aan te laten sluiten bij het kind. Op het moment dat de begeleiding weerstand ervaart met een kind, gaat dit ten koste van de ontwikkeling en groei van het kind.

Een jongen reageert vaak agressief als hij iets wilt, wat niet kan op dat moment. Hij bijt, schopt, gooit met spullen en rent weg. Hij is gewend dat hij straf krijgt en dat er tegen hem wordt geschreeuwd. Dit maakt geen indruk meer op hem. De begeleiders benaderen hem, nadat hij is uitgeraasd, vanuit liefde en respect. “We begrijpen je en willen dat het voor jou ook oké is. Hoe kunnen wij elkaar tegemoet komen? Soms zijn er dingen die echt niet kunnen en dat doen we voor jou eigen bestwil. Als jij de hele dag door suikers naar binnen werkt, voel je je daar niet prettig door, ook al denk je van wel. Wat je doet, suikerklontjes eten, keuren we af, wie jij bent is een fantastische jongen met een wilskracht en doorzettingsvermogen”. Het is niet erg om zo boos te reageren, wij zijn er voor je! Deze jongen heeft nog maar sporadisch een agressieaanval. Hij voelt zich gezien en gehoord en geaccepteerd. Er is veiligheid en vertrouwen opgebouwd. Hij weet hoe hij met zijn emoties om moet gaan. Als hij het nu voelt opkomen, loopt hij even weg en komt weer terug. Sporten is een goede uitlaatklep voor hem. Binnen 6 maanden is zijn gedrag omgeturnd. Thuis is er ook veel meer rust ontstaan!

Binnen de kidsweekenden is er alle ruimte voor een positieve ontwikkeling van de kinderen. De begeleiders krijgen iedere 2 weken een training om zo optimaal mogelijk te functioneren en tegemoet te kunnen komen aan de behoefte van een kind.

Inzetten van positieve gevoelens.

  • Waar krijgen de kinderen een positief gevoel bij?
  • Hoe kunnen kinderen in een euforische stemming gebracht worden?
  • Waarom vervelen kinderen zich?
  • Wat hebben ze nodig?

Dit zijn zomaar wat basis vragen om aan te sluiten bij de behoefte.

Kinderen vinden het leuk om op te merken dat ze ergens in uitblinken.

Een stille jongen van 15 jaar was al 3x mee geweest met een weekend. Die weekenden was hij kortaf in zijn antwoorden, observeerde en had met regelmaat slaande ruzie met zijn zusjes. Dit was zijn manier van contact maken merkten wij op. Andere kinderen waren een beetje bang voor hem. De begeleiders kregen tijdens het 3e kidsweekend echt contact met hem. We bleven contact maken met hem, door langs te lopen en een aai over zijn bol te geven, een schouderklopje. Verzorgen van zijn maaltijden die hij lekker vindt.

Op een onbewaakt moment was hij van een stuk papier een papegaai aan het maken. Werkelijk geweldig! Alle kinderen stonden om hem heen zijn kunstwerk te bewonderen. De tafel werd buiten gezet en iedereen kwam erbij, zodat hij kon laten zien welke stappen er nodig zijn om zo’n papegaai te kunnen maken. Dat was het begin van zelfvertrouwen, openstellen en voelen dat hij er toe doet. Inmiddels is hij heel sociaal, vrolijk en zorgzaam. De slaande ruzies met zijn zusje zijn verdwenen.

Iets doen waar je blij van wordt, wat je leuk vindt is enorm belangrijk. Als volwassene vergeet je dit soort dingen snel, omdat er geen tijd voor is, geen geld. We vergeten echter dat het juist enorm belangrijk is voor de kwaliteit van je leven, om te investeren in je behoefte. Dit is als benzine voor je auto, voeding voor je lichaam.

Met elkaar

Zeker in de begin periode is het heel spannend om zomaar je kind met een kidsweekend mee te laten gaan. Daarom vinden wij het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven, hoe de ontwikkelingen thuis en op school zijn. Als er punten zijn waar je als ouders tegen op ziet, kan je die altijd aangeven. We zullen zoveel als mogelijk tegemoet komen in de wensen van de ouders. Het is belangrijk dat we samenwerken. Voor een kind is het heel belangrijk om te voelen dat hij er helemaal mag zijn in het kidsweekend en dat zijn ouder(s) hem met een gerust hart achterlaten en het kidsweekend wordt gegund. Voor de (ouder)s is het heel belangrijk om vertrouwen te hebben in de begeleiders en te weten waar ze aan toe zijn. In zo’n weekend is het fijn als een ouder de zorgen en stress even kan loslaten, wetende dat de kinderen in goede handen zijn.

“Judith, je hebt mij een 2e leven gegeven. Jij zei dat het allemaal zou veranderen en ik geloofde jou. Ik ben zo blij dat ik het aandurfde! Mijn jongens zijn zo veranderd, thuis is er echt een fijne sfeer”. Ik heb weer meer tijd voor mezelf 🙂

De effectieve begeleidingsvormen zijn uitgewerkt in de training ‘Coach je kind’. De veranderingen die tot stand zijn gekomen, zijn ongelooflijk. Aan de hand van deze 5 stappen zal je meegenomen worden in de wondere wereld van de mogelijkheden.

Het is toch geweldig als je je kind leert begrijpen en weet wat er nodig is om je kind op weg te helpen? Daarnaast is het ook heel belangrijk te weten wat jij als ouder/begeleider nodig hebt, om jezelf staande te houden in de soms pittige fases.

Geef je vandaag nog op voor deze training! Alhoewel de training pas in september begint is er nog maar 40% plaats. Tijdens de trainingen ga je met je eigen opvoedplan aan de slag. De training zal aansluiten bij jouw situatie. Na het volgen van deze training zal het gedrag van je kind verandert zijn evenals jijzelf! Wil je samen komen met je partner ( aanrader!), vraag naar het exclusieve aanbod.

Heb jij vanuit professioneel oogpunt interesse in deze training, ben je zeker ook van harte welkom. Deze training zal je inzichten geven, waar je niet eerder bij stil hebt gestaan. Je begeleiding zal nog beter aansluiten bij je doelgroep.

Leerkrachten die deze training volgde, snappen nu nog beter hoe ze aan kunnen sluiten bij deze kinderen.” Het is zo fijn om deze stappen toe te kunnen passen, het is een stuk rustiger en overzichtelijker in de klas”

“Een kind zal ik nu niet meer de klas uitzetten, ik kan in zijn behoefte voorzien”

Volg deze stappen en je kind zal veranderen!! Nog leuker is het om je ontwikkelingen met elkaar te delen tijdens de trainingsavonden. Durf jij de stap te zetten?

Aanmelden kan via deze link

Heb je interesse in onze kidsweekenden?Lees verder

Na het volgen van deze training zal je er je leven lang plezier van hebben!

Er zijn meer oplossingen dan problemen!

Judith Nieuwpoortjudith-nieuwpoort1.jpg

4 gedachtes over “De 5 succesfactoren van ons befaamde kidsweekend!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: